فیلرهای پوستی چه زمانی نتیجه نامطلوبی دارند و چگونه می‌توان خطرات ناشی از تزریق فیلر را به حداقل رساند؟

با افزایش محبوبیت پرکننده‌ها یا فیلرهای پوستی در سراسر جهان، گزارش‌ها حاکی از آن است که روش‌های نادرست تزریق فیلر، عفونت‌ها و حتی خطر نابینایی در افراد تحت درمان در حال افزایش است. ... ادامه مطلب