ارتباط با ما

برای ارتباط با ما و رزرو وقت ، تماس بگیرید.

, ارتباط با ما, مجموعه دکتر طباطبایی

ساعات کاری

 مجموعه زیبایی و جوان‌سازی دکتر طباطبایی

_
شنبهاز ۱2:۰۰ تا ۲۰:۰۰شب
یک‌شنبهاز ۱2:۰۰ تا ۲۰:۰۰شب
دوشنبهاز ۱2:۰۰ تا ۲۰:۰۰شب
سه‌شنبهاز ۱2:۰۰ تا ۲۰:۰۰شب
چهارشنبهاز ۱2:۰۰ تا ۲۰:۰۰شب
پنج‌شنبهاز 08:۰۰ تا 16:۰۰عصر
جمعهتعطیل