۱۰ کاری که نمی‌دانستید می‌توان با فیلر انجام دهید.

احتمالاً می‌دانید که می‌توان از فیلرها برای جایگزینی حجمی که به‌طور طبیعی با افزایش سن از دست رفته و برای حجیم کردن لب‌ها استفاده کرد. چیزی که ممکن است ندانید این است که با تکنیک مناسب و تراکم متفاوت، می‌توان از فیلرهای پوستی برای فرم دادن، آبرسانی و صاف کردن پوست استفاده کرد. ... ادامه مطلب